Skolprojekt i Jimba, Kenya

Skola och utbildning står inskrivet som en självklar rättighet i FN:s konvention för barns rättigheter. Alla barn har rätt till kunskap, de behöver möjlighet att lära sig läsa, skriva och räkna. Ändå är det långt ifrån alla barn som får gå i skolan. En bra start i livet och utbildning är en nyckel till att minska fattigdomen i världen. Utan utbildning blir människor utestängda från mycket av det som vi ser som självklart i livet, det går inte att läsa en dagstidning, inte ta del i samhällsdebatten, inte ta till sig ny kunskap… Därför prioriterar Hoppets Stjärna utbildning; genom att ge stöd till skolgång, etablera, bygga och utrusta förskolor, grundskolor och yrkesskolor samt utbilda lärare och barnskötare.

Hoppets Stjärna i Kenya

Hoppets Stjärnas barnverksamhet i Kenya började 1974, och blev i början av 80-talet mer etablerat. Hoppet Stjärna ger kvalitetsutbildning till utsatta barn och ungdomar i fattiga områden runt kuststaden Mombasa där den kommunala skolan ofta är undermålig och eftersatt.

Jimba

Ett av projekten Hoppets Stjärna driver är Jimba Nursery School. Skolan invigdes 2008 och ligger ca 3 mil utanför kuststaden Mombasa och tar varje dag emot nästan 400 barn upp till årskurs fem.

Skolkök och skolmatsal

Skolan i Jimba är enkelt utrustad och har inget kök eller skolmatsal. Personalen lagar maten över öppen eld och barnen får äta sin lunch utomhus och utan tak över huvudet.

De insamlade pengarna för #jump4jimba kommer oavkortat att gå till att färdigställa ett skolkök och matsal för barnen.

Bygget av kök

Till vänster syns det påbörjade bygget av köket. Varje slant är viktig för att färdigställa det till barnen!